RADY ZÁKAZNÍKŮM

CO DĚLAT, KDYŽ KOTEL NEFUNGUJE?

 • Zkontrolujte tlak vody, který by měl být i v létě při ohřevu TUV 1-1,5 bar.
 • Pokud kotel netopí, zkontrolujte baterie v termostatu. Po jejich výměně musíte termostat vypnout a zapnout, zmáčknout tlačítko test. Dále zkontrolujte zásuvku a rozdvojku (např. připojením jiného zařízení).
 • V případě, že kotel hlásí chybu, zařízení resetujte nebo odpojte ze sítě.
 • Objednejte si autorizovaný servis.

NEZANEDBÁVEJTE PRAVIDELNÝ ROČNÍ SERVIS PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 • Dle doporučení všech výrobců by měl být každý rok po ukončení topné sezóny proveden pravidelný roční servis vašich plynových kotlů, ohřívačů a lokálních topidel.
 • Jen pravidelný servis zajistí bezpečnost.
 • U nových plynových spotřebičů je pravidelná roční údržba autorizovaným servisním technikem jednou z podmínek pro zachování záruky.
 • Správná údržba prodlužuje životnost zařízení a přispívá k ekonomičtějšímu provozu v důsledku nižší spotřeby zemního plynu.
 • V případě řešení pojistné události požaduje pojišťovna doklad o provedení pravidelného ročního servisu.

PŘEDCHÁZEJTE NEHODÁM

 • Máte podezření na únik plynu? Uzavřete plynové potrubí, vyvětrejte. Kontaktuje odborně způsobilou osobu.
 • Závady zjištěné při kontrolách a revizích odstraňujte ve stanovených termínech.
 • Pokud vlastníte spotřebič typu „A“ nebo „B“, dodržujte požadavky na větrání místností a na přívod spalovacího vzduchu do místností, ve které jsou spotřebiče těchto typů umístěny, dle TPG 704 01.